Impressie

Een uitgebreide fotoimpressie van het begin tot heden.
De start in een bijna lege winkel, de eerste verhuizing. en de winkel nu aan het Joris Ivensplein.

Klik hier voor de volgende impressie